Premiering

Utregning av pengepremier har ofte vært en hodepine for arrangører siste dag av turneringen: Alle er på vei å reise hjem og venter på at siste parti skal bli ferdig, så premieutdelingen kan foretas. Som arrangør blir det ofte knapp tid å fordele pengepremier. Spesielt dersom pengepremier skal deles mellom flere på lik poengsum, hvis det er flere premiegrupper osv. Alt må stemme og folk har et fly de skal rekke...Men nå er hodepinen over:

TurneringsService kan beregne premiene også. Premiestige, betingelser etc kan legges inn i TS i god tid før siste runde. Det finnes en egen knapp i Turneringsoppsett eller du kan komme til dette bildet ved å klikke Redigér - Premiering fra hovedmenyen. Det første enkle eksempelet til høyre her  har én premiegruppe med 6 premier. I dette eksempelet er altså førstepremien 5000, andrepremien 3000 osv. Vi har valgt "bruk tiebreak" dvs at premiesummene ikke deles ved lik score, dvs at den rangeringen (tiebreak-kriteriene) som du har satt opp vil avgjøre hvem som får (hele) førstepremien osv. Det er ikke lagt inn noen andre "kvalifiseringskrav" i lista, dvs at alle kjemper om premiering fra denne premiestigen på til sammen 9900,-

 

Det neste eksempelet er mere komplekst: Her er det til sammen 7 premiegrupper hvor man kan kvalifisere seg til premie. Merk at

Når alle premier er definert, og alle resultater er lagt inn, klikker man på "Beregn" knappen for å se fordelingen av premier.