Rangering

Spillere sorteres etter rangering i to tilfeller: Når resultatlisten skal beregnes, og når rundeoppsett skal gjøres.

Arkfanen "Rangering på resultatlister"

Her har du full kontroll over hvordan deltakerne skal rangeres resultatmessig - dvs hvilke kriterier som skal brukes og i hvilken rekkefølge på resultatlisten

Når du oppretter en turnering vil TurneringsService automatisk velge ett standard sett av kriterier som bestemmes av valgt spillesystem og antall runder i turneringen. I eksempelet til høyre her ser vi de fem kriteriene, i angitt rekkefølge, som TurneringsService vil sette opp som standard i en monradturnering med 7 runder eller mere (ihht NSF's håndbok). 

Vi ser på linje 1 at Poengsum er valgt som det viktigste kriteriet (ganske vanlig!). Linje 2 sier at dersom to spillere har lik poengsum, brukes Monradkvalitet, to dårligste strøket for å skiller spillerne. Er det fortsatt likhet, brukes videre monradkvalitet  med én strykning, deretter monradkvalitet uten strykninger og til slutt på linje 5, dersom man har fortsatt likhet, er det angitt at Berger-kvalitet skal brukes for å skille spillerne. Først hvis alle disse kriteriene er like, vil spillerne dele plasseringen på resultatlisten.

Men hvis du ønsker, kan du endre disse standardkriteriene, eller rekkefølgen på disse. Bildet til høyre her henter du frem i menyen under Vedlikehold - Turneringsoppsett, ved å klikke på Rangering.  Prinsippet her er at du fyller ut den nederste listen (ved å velge fra den øverste). Du kan også endre rekkefølge ved å klikke på pilene ved siden av lista.

Hvilke kriterier som er tilgjengelige, vil avhenge av om dette er en individuell eller lagturnering.

 

Arkfanen "Rangering ved rundeoppsett"

Monrad, Konrad og Sveitsersystemer har også en rangering av spillere som brukes ved rundeoppsett. Før paringen begynner skal spillerne sorteres etter denne rangeringen, som vanligvis er en annen enn den som brukes på resultatlisten. Eksempelet til høyre her viser den vedtatte rangeringen under NM for skolelag

Virkemåten er nokså lik rangering av resultatlister som beskrevet over. Men her man må skille mellom hva man KRYSSER AV og hva som bare er inkludert i rangeringslisten. Som det står nederst i dette bildet: De avkryssede linjene bestemmer hva som anses som ”samme poenggruppe”. Mao, hvis man krysser av for startnummer, vil det aldri bli mer enn ett lag i hver poenggruppe – fordi du da har sagt at ”både poengsum og startnummer må være like for at to lag skal havne i samme poenggruppe”. Dårlig idé. 

Reglementet for NM for skolelag sier at "Rundeoppsett skal skje etter lagpoeng, med individuelle poeng tellende før startnummer." Dette ivaretar vi ved å fylle ut som vist til høyre. Det vi forteller TurneringsService her, er at: 

1) Kun LAGPOENGENE avgjør hvilken poenggruppe et lag tilhører (fordi dette er det eneste kriteriet som også er krysset av i listen)

2) INNEN poenggruppene, sorteres lagene etter individuelle poeng.

3) Hvis to lag har like mange individuelle poeng (og lagpoeng), skilles disse på startnummer før rundeoppsett-paringen begynner.

Arkfanen "Rangering av Bestebordsspiller"

Denne fungerer på samme måte som "rangering på resultatlister", men brukes ved "resultatliste pr bord", som er en individuell premiering innen hvert bord i lagturneringer.