Klasse

I feltet for klasse kan du legge i et 3-tegns klasse-navn på spillerne.(eksempel på klassenavn kan være  M, 1, 2, 3, 4 5, JUN, SEN osv). Du får da mulighet til å få en klasseinndelt resultatliste om du ønsker det. Klasseinndeling av resultatlisten aktiveres ved å krysse av for dette under Turneringsinformasjon.

Merk at dette klassefeltet IKKE nødvendigvis er det samme som spillerens Grand-prix klasse.

GP

I feltet kalt GP legger du inn spillerens Grand-prix klassetilhørighet. Dette bestemmes av spillerens rating på sist offentliggjorte liste. Feltet GP brukes bare ved innrapportering av grandprix-poeng til forbundet. Hvis du bruker Turneringsservice's "plukk"-funksjon når du registrerer spillere, vil GP-feltet automatisk fylles ut ihht gjeldende data fra NSF.

Dette feltet vises vanligvis ikke før du evt velger dette under knappen "valg".