Grupper

Med gruppe menes i denne dokumentasjonen en liste over deltakere (individer eller lag) som det gjøres et felles rundeoppsett for. Hvis turneringen bare spilles i én gruppe, er turneringslisten også å anse som en gruppe-liste. Merk deg likevel at hver gruppe kan ha flere klasser.

Hver gruppe vises i et separat vindu i TurneringsService. (I tilfelle lagturnering : to vinduer) .

Du bytter gruppe (dvs starter å arbeide med en av de andre gruppene i turneringen) ved å trykke Ctrl-Tab eller velge fra menyer Grupper.

Grupper opprettes etter behov i bildet turneringsinformasjon

Se også Klasseinndeling.