Bergeroppsett

Bergeroppsett samt dobbelt bergeroppsett gjøres (forutsatt at du har valgt standard NSF rundetabell) ved hjelp av en algoritme som gir rundetabeller identiske med håndbokas internasjonale tabeller. Brukes i grupper med et lavt antall spillere der alle kan møte alle.

I motsetning til monrad- og sveitser oppsett, gjøres selve oppsettet i alle typer Berger-turneringer for alle rundene når du velger rundeoppsett av første runde. Under de øvrige rundeoppsettene blir bare partiresultatene du har lagt inn, kontrollert. Unntaket er i lagturneringer, der vil de individuelle partiene settes opp foran hver runde, for å kunne hensynta eventuelle endringer underveis i bordrekkefølge eller fravær og inntreden av reserver.

Langbord (rotasjonssystemet):

Dersom du valgte "Langbord" rundetabell vil spillerne settes opp som man vanligvis gjør ved denne typen turneringer (typisk lyn- og hurtigsjakk). Dette er en uformell turneringsform der spillerne alltid vet hvor de skal sitte under neste parti uten å sjekke startliste eller bordkort. Det krever at spillerne plasseres som følger:

Brettene settes opp med annethvert sort, annethvert hvitt på samme side av bordet. I første runde setter personen med startnummer 1 seg øverst på bordet og spiller hvitt, de resterende spillerne følger på rundt hele bordet "med sola" slik at siste spiller får sort mot nr. 1 (unntatt dersom det er et ulike antall spillere, da sitter siste spiller ved enden av bordet til høyre for nr. 1 og får WO i første runde).

Etter hver runde flytter alle seg én plass mot venstre ("med sola"), UNNTATT nr. 1 ved turneringer med likt antall spillere, han skal da sitte på samme sted og snu brettet etter hvert parti, mens de øvrige spillerne "hopper over" hans plass under roteringen.

Følges denne "kokeboka" skal de motspillerne maskinen setter opp, stemme med det som skjer på bordet.