Monradoppsett

Monradoppsett gjøres etter standard monradregler.

Hvis du har valg såkalt "Konrad"-turnering, har du mulighet til å oppgi at to spillere skal kunne møtes innbyrdes flere ganger. I dette tilfelle vil reglene være de samme men spillerne kan møtes inntil det oppgitte antall ganger med fargene byttet om annenhver gang dersom de har møtt alle andre i poenggruppen.

Ellers vil programmet følge NSF's regler til punkt og prikke. Oppløsning av par gjøres som beskrevet i håndboka, om nødvendig helt opp til 1.bord for å få siste par til å klaffe (noe som kan ta litt tid i verste fall).

For monradoppsett av siste runde gjelder spesielle regler for fargetildeling (se Håndboka). Det er derfor viktig at turneringens rundeantall er registrert korrekt.

Selve oppsettet gjøres for hver enkelt runde i det du velger rundeoppsett fra menyen. Grunnlaget for beregningene er de registrerte resultatene som ligger inne i øyeblikket, så påse at alt er korrekt registrert før rundeoppsettet startes. ;