Rundeoppsett

Før du får gjort rundeoppsett for første gang i en turnering, må du først tildele startnummer.

Rundeoppsett-funksjonen kan ellers (dvs. unntatt første runde) brukes så snart du er ferdig å legge inn resultatene fra foregående runde.

Se Monradoppsett, Sveitseroppsett, Bergeroppsett. og Cupoppsett