Klasseinndeling

Om ønskelig kan en 3-tegns klassekode registreres i feltet "KL" på hver spiller. Dette brukes for å dele hver gruppe inn i klasser. Du kan dermed få denne koden med på resultatlisten. Plasseringen på resultatlisten vil, dersom du ønsker det, også kunne nummereres klassevis (for adskilt premiering mm).

Rundeoppsettet gjøres imidlertid for gruppen samlet.